وزارت ارشاد قصد دارد از نخبگان ایرانی مقیم خارج دعوت کند تا در یک سمینار فرهنگی به ایران بیایند

و دربرنامه‌های فرهنگی برای ایرانیان سخنرانی و یا برنامه اجرا کنند.

یکی از این دعوتنامه‌ها قرار است برای یک رهبرارکستر که شخصیت برجسته و صاحب نامی که در آمریکا زندگی می‌کند فرستاده شود

اما این دعوتنامه اشتباها برای آقای مکس که خواننده کافه و کاباره‌های لوس انجلس می‌باشد فرستاده می‌شود


و آقای مکس که همه استعدادش در خواندن آهنگهای روحوضی ماننند باباکرم و غیره می‌باشد


با حیرت فراوان که چگونه مردم داخل ایران خصوصا سران رژیم وی را در لوس آنجلس کشف کرده اند

با گروه خود به ایران سفر می‌کند.

در ایران که هیچکس هنوز به هویت اصلی مکس پی نبرده است از مکس استقبال شاهانه‌ای می‌کنند


و از وی دعوت می‌کنند

تا در سالنهای مجلل تهران برای شخصیتهای دولتی و مردم برنامه اجرا کند.

کم کم پس از اجرای چند برنامه و خواندن آهنگهای روحوضی عده‌ای از برنامه سازان وزارت ارشاد به اشتباه خود آگاه می‌شوند

و برای رهایی آقای مکس از دست برادران بسیجی و حزب اللهی که قصد کشتن او را دارند تدابیری می اندیشند تا او را از ایران خارج کنند.


این فیلم بعد از ۶ سال از وزارت ارشاد مجوز گرفت،

همچنین در انتشار خانگی (با مجوز) صحنه‌های زیادی از این فیلم سانسور شده بود .
ساعت : 7:40 pm | نویسنده : admin | مکس دی ال | مطلب قبلی
Page : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15